Зерно знання, що проросло крізь терни


8 лютого 2024 року професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірина Шкіцька взяла участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради 035-30-11-2023-14 Національного університету «Києво-Могилянська академія» як офіційний опонент на захисті дисертації Чадюк Марії Олександрівни «Дискурсивні стратегії легітимації та делегітимації в новинних текстах» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».
Оскільки в умовах інформаційної перевантаженості, широкого вибору джерел інформації, її доступності та водночас низького рівня медіаграмотності українців пересічній особистості дуже легко стати жертвою пропаганди та маніпулювання, онлайн-медіа є популярними і доступними, а новини постають найбільш домінантним жанровим різновидом серед інформаційних жанрів, дисертація Марії Чадюк, присвячена дослідженню онлайнового новинного дискурсу, відзначається надзвичайною актуальною.
На захисті панувала дуже доброзичлива академічна атмосфера, у якій народжувались плідні ідеї для подальших наукових студій новинного дискурсу. Усі присутні були приємно вражені таким високим рівнем мовної та наукової підготовки здобувачки наукового ступеня, її толерантністю, ерудованістю, умінням доступно і водночас захопливо доносити результати своїх наукових досліджень, а ще її мужністю і цілеспрямованістю, адже левова частина дисертації була написана в укриттях під час повітряних тривог і обстрілів.
Такі події в українському освітньому просторі сповнюють серце радістю, вірою в перемогу України та надією на її подальше процвітання. Україна по праву може пишатися такою розумною та відданою українській науці молоддю!