ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ"


21 квітня доктор історичних наук, професор Біловус Леся Іванівна та кандидат історичних наук, доцент Білик Надія Іванівна взяли участь у ІІІ міжнародній науковій конференції «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання». Співорганізаторами наукового заходу виступили кафедра історії та документознавства Національного авіаційного університету (Київ), Центральний державний електронний архів України та Литовський державний новий архів.

Учасники конференції з України, Литви та Чеської Республіки виступили з доповіддями під час роботи секцій:

Секція 1. Архівні, бібліотечні та музейні установи в соціокультурному просторі України.
Секція 2. Комунікації в системі установ соціальної пам’яті.
Секція 3. Актуальні проблеми викладання дисциплін із інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Дослідники обговорили нагальні проблеми та визначили шляхи вирішення таких завдань: діяльність архівних, музейних та бібліотечних установ у справі збереження, використання та доступу до історико-культурної спадщини в умовах цифрового суспільства; керування контекстними записами, розширення комунікаційного простору установ соціальної пам’яті; форми проєктної діяльності; інститути соціальної пам’яті та громадськість; особливості підготовки фахівців з «Інформаційної, бібліотечної та архівної справи» в умовах цифрового суспільства.

Матеріали доповідей учасників конференції будуть опубліковані у колективній монографії.