SILEZJATON – вікно в культуру Польщі та її регіонів


24 січня 2024 року професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірина Шкіцька відвідала організований Сілезьким університетом і Школою польської мови та культури онлайновий захід, присвячений культурному багатству Сілезії та регіональній самоідентичності.
Захід був чудово організований: кожен лектор мав півгодини для висвітлення теми свого виступу, окреслення тенденцій чи шляхів розвʼязання проблем. Це дало можливість запросити більшу кількість доповідачів і порушити велику кількість питань, повʼязаних із культурним надбанням Сілезії.
На Сілезькому марафоні до слова були запрошені відомі мовознавці, літературознавці, краєзнавці, культурологи, освітяни, активні діячі культури і мистецтва, політики: Мартин Мелон, Мирослав Синява, Ромуальд Цудак, Маріан Кисель, Ґжегож Кулік, Агнешка Тамбор, Крістіан Венґжинек, Малгожата Мисьлівец, Томаш Слупек, Малгожата Ткач-Янік, Рафал Адамусь, Анна Морайко-Форнал, Артур Чесак, Єжи Гожелік, Барбара Ковачек-Єндрасік, Мирослава Сюцяк, Габриель Тобор, Роберт Талярчик, Іоланта Тамбор.
Тематика виступів була доволі широкою:
— особливості сілезького гумору;
— статус сілезької мови в різні історичні періоди та сьогодні, способи її популяризації;
— актуальні питання орфографії сілезької мови та її кодифікація;
— особливості перекладу світової художньої літератури і біблійних текстів на сілезьку мову;
— місце сілезців у поліетнічному просторі регіону;
— відомі постаті в культурі Сілезії та значення їх творчості;
— роль жінок у культурі Сілезії;
— кінематограф і театральне мистецтво Сілезії;
— методика навчання краєзнавства в закладах освіти.
Глибока любов сілезців до своєї регіональної мови і таке сильне прагнення зберегти і примножити регіональну культурну спадщину є гідним прикладом того, як нам треба захищати, підтримувати та популяризувати українську мову.