ПРОФЕСОР ЗА СТУДЕНТСЬКОЮ ЛАВОЮ


Професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Соціально-гуманітарного факультету Ірина Шкіцька отримала стипендію від Національної Агенції Академічного Обміну (NAWA) на навчання в стаціонарній літній школі польської мови, літератури і культури, організованій Школою польської мови та культури Сілезького університету в Катовіцах.
Усі заняття з курсу польської мови передбачали аудіювання, письмові завдання, читання та усну комунікацію польською мовою.
До освітньої програми входив також цикл лекцій з історії та культури Польщі, участь у конкурсі перекладачів польської поезії, дні зустрічі культур, мовні ігри та ін.
Мовне стажування стало добрим приводом і для переймання педагогічного досвіду викладачів, запрошених до літньої школи в Цешині, зокрема інтерактивних методів у навчанні іноземних мов, реалізації ігрового підходу у викладанні, шляхів використання новітніх інформаційних технологій в освітній діяльності.
За словами Ірини Шкіцької, мовне стажування в стаціонарній літній школі польської мови, літератури і культури, не тільки суттєво покращує рівень володіння польською мовою, а також англійською як мовою міжнародного спілкування, але й дає змогу ближче познайомитися з визначною історико-культурною спадщиною Польщі та популяризувати українську мову та культуру.
Новий досвід, отримані знання та навички з польської мови, набуті під час мовного стажування в Польщі, будуть застосовані в ЗУНУ, на Соціально-гуманітарному факультеті, зокрема в межах підготовки фахівців за освітньою програмою «Польська мова і література. Українська мова і література».