Професор Ірина Шкіцька виступила перед учителями-словесниками


13  квітня 2021 року в межах роботи «Інтерактивної школи сучасного вчителя»   –  інноваційної методичної структури, створеної Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу для забезпечення науково-методичного супроводу педагогів, відбувся вебінар із теми «Траєкторія професійного розвитку вчителя-словесника», учасниками якого стали вчителі української мови й літератури закладів загальної середньої освіти міста Тернополя.
З метою налагодження співпраці середньої та вищої шкіл у царині мовно-літературної освіти,  удосконалення професійної компетентності педагогів-словесників, утвердження й гармонізації демократичних принципів безперервної освіти, провідним спікером вебінару запрошено  Ірину Шкіцьку, доктора філологічних наук, професора кафедри інформаційної діяльності Західноукраїнського національного університету.
Доповідь професорки «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах інформаційного суспільства» була присвячена з’ясуванню причин низької навчально-пізнавальної активності сучасних школярів, пошуку зв’язку між зниженням інтересу до навчання і розвитком новітніх інформаційних технологій, інформаційним перевантаженням учнів, якістю навчальних програм і навчально-методичної літератури, особливостями  навчальних завдань, політикою оцінювання результатів навчання школярів, підходами до викладання, низькою мотивованістю вчителів тощо.

Емоційно та переконливо Ірина Юріївна зробила спробу пошуку шляхів вирішення проблеми демотивованості школярів в умовах українських освітніх реалій і дійшла висновку, що навчальні плани, програми, а також навчально-методична література в Україні потребують доопрацювання і оновлення. Особливу увагу адміністрації шкіл слід приділяти питанням добору кадрів, підвищенню кваліфікації вчителів з урахуванням потреб сьогодення та розвитку сучасної педагогіки, мотивації вчителів, раціональним підходам до формування класів і регулювання кількості учнів у них.

Рекомендації, які дала доповідачка вчителям, передбачають активніше застосування індивідуального підходу до навчання учнів, прояв більшого ентузіазму до роботи, використання різних форм викладацької діяльності, дотримання принципів чесної та прозорої політики оцінювання результатів навчання учнів, мотивації їх до навчання. Запровадження практично орієнтованих академічних курсів, що сприяють розвитку емоційного інтелекту та налагодженню співпраці з кожним істотно посилять інтерес до навчання сучасного школяра.

Професійна спільнота вчителів-словесників міста Тернополя та Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу в особі кандидата філологічних наук Лесі Гапон висловили щиру вдячність доктору філологічних наук, професору кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірині Юріївні Шкіцькій за змістовну доповідь, конструктивні  поради та слушні рекомендації  і сподівання на подальшу співпрацю у сфері безперервної освіти педагогів.

Див. про подію: http://gapon.te.ua/neperervna-i-dystantsiyna-osvita-pedahohiv/dystantsiyna-osvita/materialy-vebinariv/item/1548-trayektoriya-profesiynoho-rozvytku-vchytelya-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury