Перша пара для студентів ОП "Правова журналістика" з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням"


Від сучасного фахівця, його майстерності, ерудованості, професійної і загальної культури значною мірою залежить успішне розв’язання складних соціальних і суспільних завдань.Це питання актуалізується, коли ми говоримо про мовну політику, державну мову у ЗМІ, високу культуру мови журналіста.
Цьому була присвячена перша пара для студентів кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ОП «Правова журналістика» з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (викладач — Леся Біловус).