Обговорюємо проблеми дистанційного навчання


6 липня 2020 року об 11.00 кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського національного економічного університету (Україна) спільно з акадічною спільнотою Вищої школи управління та менеджменту, м. Ополє (Республіка Польща) організовують круглий стіл «Дистанційне навчання у вищій школі: за і проти», який проходитиме у режимі відеоконференції на платформі ZOOM.

Підключення до конференції Zoom за посиланням:

https://zoom.us/j/93627148776?pwd=U0kwVmdQUmFhbkRhWndsbHdmYUhsUT09

Ідентифікатор зустрічі: 936 2714 8776, пароль: 5uS9yn.

Частина 2:

https://zoom.us/j/98617236658?pwd=QU95SzljbjUrWmJEbDRMci9FVnordz09

Ідентифікатор зустрічі: 986 1723 6658, пароль: 8uHZb8.

 

Omawiamy problemy nauczania zdalnego

6 lipca 2020 r. o 10.00 odbędzie się Międzynarodowa on line dyskusja panelowa „Nauczanie zdalne w szkole wyższej: zalety i wady”, zorganizowana przez Wydział Działalności Informacyjnej i Społeczno-kulturalnej Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina) i  wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska) na platformie ZOOM.

Dołączyć się do dyskusji można korzystając z linku https://zoom.us/j/93627148776?pwd=U0kwVmdQUmFhbkRhWndsbHdmYUhsUT09

ID spotkania: 936 2714 8776, Hasło: 5uS9yn.

Część 2:

https://zoom.us/j/98617236658?pwd=QU95SzljbjUrWmJEbDRMci9FVnordz09

ІD spotkania: 986 1723 6658, Hasło: 8uHZb8.

 

Discussing Problems of Distance Learning

Department of Information and Socio-cultural Activity of Ternopil National Economic University (Ukraine) and academic community of High School of Management and Administration in Opole (Poland) are happy to announce the first call for the International round table conference “Distance learning: pros and cons” which will be held on July, 6 2020 at 11 am (Kyiv) in ZOOM. Topics are focused on using of modern technologies of e-learning during quarantine period, peculiarities of organization of on-line teaching, discussing of its positive and negative moments.

Please, join us using the link below:

https://zoom.us/j/93627148776?pwd=U0kwVmdQUmFhbkRhWndsbHdmYUhsUT09

Meeting ID: 936 2714 8776, Password: 5uS9yn.

Part 2:

https://zoom.us/j/98617236658?pwd=QU95SzljbjUrWmJEbDRMci9FVnordz09

Meeting ID: 986 1723 6658, Password: 8uHZb8.

Круглий стіл з міжнародною участю

06 липня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ЗА І ПРОТИ

Модератор:  Ірина Шкіцька, доктор філологічних наук, професор, гарант спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)»

Програма

1.     Д-р Славомир Слива, Вища школа управління та менеджменту, м. Ополє (Республіка Польща)

Дистанційне навчання під час пандемії: європейський досвід

2.     Проф. Оксана Гомотюк, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Організація навчального процесу в умовах дистанційного навчання

3.     Мар’яна Чайківська, Іванна Тарнопільська, Зоряна Цідило, Марія Комінко, Юлія Атаманець, Тетяна Щавурська – студенти, що навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта (документознавство)» (гр. ПОІЗм‑11), Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Дистанційне навчання очима студентської молоді

4.     Проф. Юрій Щербяк, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Переваги та недоліки онлайн-занять (Meet, ZOOM, Classroom)

5.     Проф. Ірина Шкіцька, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання

6.     Проф. Леся Біловус, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Особливості педагогічного спілкування під час дистанційного навчання

7.     Доц. Ольга Блашків, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Шляхи та способи надання якісних освітніх послуг дистанційно

8.     Ст. викладач Ірина Недошитко, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Використання освітньої платформи Moodle: досвід Тернопільського національного економічного університету

9.     Ст. викл. Олеся Патряк, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Необхідні компетентності педагога в умовах дистанційного навчання

Регламент виступів: 5 хв.

 

Międzynarodowa dyskusja panelowa

06 lipca 2020 r.

NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE WYŻSZEJ: ZALETY I WADY

Moderator: Prof. dr hab. Iryna Szkitska, gwarant specjalizacji „Edukacja zawodowa (Dokumentoznawstwo)”

Program

1.     Dr Sławomir Śliwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Polska)

Nauczanie zdalne w szkole wyższej w czasie pandemii: doświadczenie europejskie

2.     Prof. dr hab. Oksana Homotiuk, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Organizacja studiów w kontekście nauczania zdalnego

3.     Mariana Czajkiwska, Iwanna Tarnopilska, Zoriana Cidyło, Maria Kominko, Julia Atamaniec, Tetiana Szczawurska, studentki piątego roku studiów specjalizacji „Szkolenie zawodowe (Dokumentoznawstwo)”, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Nauczanie  zdalne z poglądu młodzieży studenckiej

4.     Prof. dr hab. Jurii Szczerbiak, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Zalety i wady zajęć on line (Meet, ZOOM, Classroom)

5.     Prof. dr hab. Iryna Szkitska, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Metody aktywizacji procesów poznawczych u młodzieży studenckiej w warunkach nauczania zdalnego

6.     Prof. dr hab. Łesia Biłowus, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Szczegóły komunikacji pedagogicznej w trakcie nauczania zdalnego

7.     Dr Olga Błaszkiw, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Szczegóły nadania wykształcenia o wysokiej jakości w sposób zdalny

8.     St. wykładowca Iryna Nedoszytko, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Stosowanie programu edukacyjnego Moodle: doświadczenie Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu

9.     St. wykładowca Ołesia Patriak, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu (Ukraina)

Kompetencje, niezbędne dla pedagoga, w warunkach nauczania zdalnego

Regulamin dla wygłoszenia referatów – 5 min.