Обговорення проєкту магістерської програми «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування»


У березні 2020 року кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ ініціювала проведення онлайн зустрічі, присвяченої репрезентації та обговоренню проєкту освітньої програми «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування» другого рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Робочу групу у складі доц. Біловус Л. І., проф. Щербяка Ю. А., проф. Шкіцької І. Ю., доц. Блашків О. В., доц. Ліщинської Н. М., доц. Недошитко І. Р. очолила завідувач кафедри — д‑р іст. наук, професор Гомотюк Оксана Євгенівна.

На зустріч були запрошені стейкхолдери і практики, які мають великий досвід роботи у професійній школі та царинах діловодства, інформаційної діяльності та управління:

Ткач Володимир Михайлович — директор Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій;

Лицар Іванна Іллівна — керівник загального відділу Тернопільської обласної державної адміністрації;

Турлюк Світлана Вікторівна — завідувач відділення фінансово-економічної та інформаційної діяльності Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;
Мороз Галина Йосипівна — заступник завідувача відділення розробки програмного забезпечення та діловодства Дрогобицького механіко-технологічного коледжу;
Сухорукова Неля Степанівна — директор Тернопільського коледжу вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»».
До обговорення освітньої програми також долучився голова групи забезпечення спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» — Шафранський Володимир Васильович, канд. пед. наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.
Гарант освітньої програми — д-р філол. наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Шкіцька Ірина Юріївна ознайомила учасників зустрічі з метою та завданням репрезентованої освітньої програми, визначила провідні принципи, за якими здійснюється підготовка магістрантів зі спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)», репрезентувала список нормативних, фахових і вибіркових дисциплін, які формують необхідні для магістрантів компетентності.
Представниця студентської молоді — Чайківська Мар’яна, магістрантка групи ПОІЗм-11, поділилася своїми позитивними враженнями про навчання.
Особливий інтерес гостей викликала інформація щодо актуальності підготовки фахівців у сфері професійної освіти, їх затребуваності на сучасному ринку праці, вимог, які висуваються до педагогів у професійних закладах освіти, та інновацій у сфері діловодства та електронного урядування.