КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — СПІВОРГАНІЗАТОР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНФОРМАЦІЯ ТА СОЦІУМ»


04 червня 2021 року викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету взяли активну участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум», яка проходила на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

На пленарному засіданні конференції доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Шкіцька Ірина Юріївна виступила з доповіддю на тему «Нові підходи до підготовки фахівців зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», у якій сформулювала низку компетентностей майбутніх фахівців, формування яких є особливо актуальним в умовах сучасного інформаційного суспільства: уміння орієнтуватися у великих інформаційних потоках, аналізувати та згортати інформацію, критично мислити, на високому рівні володіти англійською мовою, позитивно позиціонувати свою діяльність і роботу інших в ЗМІ та соціальних мережах, володіти навичками продукування політематичних текстів у різних стилях і жанрах.

На секційних засіданнях викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності репрезентували такі доповіді: «Кроскультурні комунікації у процесі введення бізнесу» (Патряк Олександра Тарасівна, канд. екон. наук), «Інтернет-комунікація в інформаційно-комунікаційній структурі соціальних комунікацій» (Недошитко Ірина Романівна, канд. іст. наук), «Документи з особових справ Богдана Лепкого в архіві Яґеллонського університету» (Білик Надія Іванівна, канд. іст. наук, доцент), «Аспекти розвитку архівної справи України в умовах глобалізації» (Лотоцька Оксана Петрівна, канд. іст. наук, доцент), «Діяльність бібліотеки в інформаційному суспільстві» (Конопліцька Олена Ігорівна, канд. філол. наук, доцент), «Дослідження лінгвопрагматичних характеристик аргументації на основі публіцистичного стилю сучасної англійської мови» (Блашків Ольга Володимирівна, канд. філол. наук, доцент).

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності висловлює глибоку вдячність колегам із кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса за ініціювання та модерування такої наукової події, доброзичливу та творчу атмосферу обміну думок і пошуку цікавих ідей!