Дуальна освіта в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»


Під час проходження дуальної освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» студентка соціально-гуманітарного факультету спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Паляничук Ольга мала унікальну можливість застосувати свої теоретичні знання на практиці, зокрема:
1. Реєструвала вхідну та вихідну кореспонденцію, а також розподіляла її між факультетами та іншими структурними підрозділами.
2. Працювала з електронною поштою закладу.
3. Складала організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, службові записки, листи) та заповнювала відповідні журнали реєстрації.
4. Працювала з програмою КУРС для подання звітності у департамент.
5. За дорученням керівника створювала різного виду таблиці, списки та графіки.
6. Формувала документи у справи та готувала їх до здачі в архів.
7. Складала клопотання про проходження практики студентів.
8. Видавала довідки про навчання студентам коледжу.
За період проходження дуальної освіти студентка ознайомилася з апаратом управління та структурою коледжу, посадовою інструкцією секретаря, визначила нормативну базу діловодства якою керується кожен секретар, а також отримала практичні навички з:
1. збору, обробки та використання інформації;
2. ведення журналів реєстрації;
3. складання організаційно-розпорядчих документів;
4. систематизації документів у справи;
5. роботи з інформаційно-комп’ютерними технологіями;
6. складання графіків, списків та таблиць;
7. роботи з відвідувачами.
Завдяки високій фаховій теоретичній і практичній підготовці працівників протягом усього перебування в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», студентка мала змогу отримати консультації з приводу будь-яких питань.
«Можу виділити те, що під час проходження дуальної освіти я змогла повністю втілити і реалізувати теоретичні знання, здобуті на лекційних та практичних заняттях в університеті з таких дисциплін, як документознавство, діловодство, інформаційно-документне забезпечення діяльності організацій, ділова українська мова та інші.
Я здобула професійні вміння і навички, необхідні для мого успішного працевлаштування», — зазначає Оля Паляничук.