Citius! Altius! Fortius! Вас вітає соціально-гуманітарний факультет!


Соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету створено у серпні 2020 року як відкритий, мобільний, креативний, інноваційний, конкурентоздатний факультет, скерований на постійне покращення якості практично-спрямованого навчання та розвиток наукових досліджень.

Сьогодні тут навчаються – майбутні журналісти, фахівці соціальної роботи, документознавства, професійної освіти, психологи, менеджери соціокультурної діяльності, педагоги.

Соціально-гуманітарний факультет надає студентам освіту міжнародного зразка.

Підготовка фахівців за спеціальностями, які відповідають потребам регіону, запитам  роботодавців:

За І освітнім рівнем – бакалаврські програми:

– 011 Освітні педагогічні науки;

– 015 Професійна освіта (ОП «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування»; «Соціальний захист та технології надання соціальних послуг»);

– 231 Соціальна робота;

– 028 Менеджмент соціокультурної діяльності;

– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ОП  «Документознавство та інформаційна діяльність»);

– 053 Психологія;

– 061 Журналістика (ОП «Правова журналістика»);

 

За ІІ освітнім рівнем – магістерські програми:

– 011 Освітні педагогічні науки;

– 028 Менеджмент соціокультурної діяльності;

– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

– 053 Психологія;

– 231 Соціальна робота;

 

За ІІІ освітньо-науковим рівнем – програми для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

– 011 Освітні педагогічні науки;

– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

– 032 Історія та археологія;

– 053 Психологія.

 

Навчальний процес забезпечують кафедри:

Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Кафедра освітології та педагогіки

Кафедра психології та соціальної роботи

 

Наша візія – здійснитися як інноваційний простір, що накопичує інтелектуальний, духовний і творчий потенціал студентів, викладачів, науковців, громадських активістів, представників державних і недержавних організацій на основі міждисциплінарного підходу для вивчення багатоаспектної сутності людини.

Соціально-гуманітарний факультет толерує академічну свободу, академічне партнерство, академічну відповідальність та доброчесність, розвиваючи гармонію стосунків, культ освіченості, плекаючи культуру гостинності, відкритості, взаємодопомоги, формує повагу до національних цінностей українського народу та перебуває у постійному розвитку як освітній інноваційний  креативний простір.

Формула успіху факультету – це діалог студентів і працівників,  об’єднаних спільними академічними цінностями, науково-освітніми та духовно-культурними інтересами,  служіння людині, громаді, суспільству;  високий професіоналізм та висока академічна культура; сприяння кожному в інноваційному креативному розвитку і лідерському становленні; всебічна підтримка діяльності ректоратом Університету.

Міжнародна діяльність факультету спрямована на досягнення високого рівня конкурентоздатності на європейському ринку освітніх послуг, міжнародного визнання освітніх програм і документів про освіту.

На сьогодні факультет підтримує міжнародні зв’язки з іноземними науково-освітніми установами та іншими інституціями. Наявна співпраця з Батумським державним університетом ім. Шота Руставеллі (психологія), Вармінсько-Мазурським університетом (психологія, соціальна робота, журналістика, педагогіка), дружнє спілкування з науковцями Гуманітарно-економічної академії (Лодзь) (психологія, соціальна робота, педагогіка, журналістика та соціальна комунікація), Папського Григоріанського університету (Рим) (педагогіка, менеджмент культури), Балтійською міжнародною академією (Рига) (психологія, соціальна робота, менеджмент культури, управління комунікаціями), Університету Матея Бела (Банська Бистриця) (психологія, соціальна робота, андрагогіка), Католицький університет в Ружемберку (менеджмент соціокультурної діяльності), Вища школа управління та менеджменту (Ополе) (соціальні комунікації, управління документацією), Вища офіцерська школа сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка (Вроцлав) (соціальні комунікації, управління документацією, педагогіка).

 

Приєднуйтеся до нашої команди!

Будьте на хвилі найцікавіших подій та проєктів разом з нами!

З любов’ю, добром, честю і гідністю, ваш соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ!