Зустріч студентів спеціальності «Професійна освіта» із Володимиром Ткачем


10 вересня 2020 р. відбулася зустріч студентів спеціальності «Професійна освіта» із директором Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Володимиром Ткачем. Студентам було презентовано структуру Центру, основні завдання та пропоновані ним види підвищення кваліфікації,  викладацький склад, а також шляхи участі майбутніх викладачів у навчальному процесі. У ході розповіді було окреслено шляхи власного розвитку Центру, з поміж яких важливе значення надається розширенню його участі в реалізації міжнародного співробітництва, міжнародних програм з питань підвищення кваліфікації управлінських кадрів, вивченні та використовуванні досвіду зарубіжних країн у цій сфері,започаткування практики організації закордонних стажувань за кошти, залучені слухачами (особисті, спонсорські тощо). Наприкінці зустрічі Володимир Ткач висловив побажання, що студенти та випускники спеціальності «Професійна освіта» активно залучатимуться до різних форм співпраці із Центром.