Захист міждисциплінарних курсових робіт студентів груп ДІДм-11 та МСДм-11


4 червня 2020 року через zoom-конференцію відбувся захист міждисциплінарних курсових робіт студентів груп ДІДм-11 та МСДм-11 спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Менеджмент соціокультурної діяльності». Комісія у складі завідувача кафедри, професора, доктора історичних наук Оксани Євгенівни Гомотюк, кандидата філологічних наук Олени Ігорівна Конопліцької, кандидата історичних наук Ірини Романівни Недошитко заслухала доповіді студентів, які стосувалися їх фахових зацікавлень.
Зокрема, про аспекти функціонування соціальної реклами, інформаційно-аналітичну діяльність (на прикладі візового центру), документне забезпечення державної податкової служби, оптимізацію роботи політичної партії, особливості комунікації в мережах Instagram, Facebook, державне управління у соціокультурній сфері, авторське право на об’єкти інтелектуальної власності розміщені в мережі інтернет, особливості добору кадрів в умовах інформаційного суспільства.
Здобувачі продемонстрували обізнаність у темі дослідження, вміння аргументувати висновки, володіння категоріальним апаратом.