ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ХХІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ


7 грудня 2021 р. онлайн простір об’єднав українських архівістів, архівознавців, істориків, джерелознавців, документознавців, бібліотекознавців, історіографів для участі у Всеукраїнській науковій конференції ХХІ Джерелознавчі читання «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІВОЗНАВСТВА, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА: ВИКЛИКИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА». Конференція, яка щорічно відбувається з ініціативи кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка вперше була проведена в онлайн форматі, об’єднавши понад 60 представників архівних та бібліотечних установ, університетів, наукових інституцій з різних куточків України – Києва, Львова, Харкова, Тернополя, Чернігова.Проблеми розвитку документознавчої освіти у цифрову епоху в контексті внутрішньої академічної мобільності висвітлила декан соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету проф. Оксана Гомотюк, а проф. Леся Біловус презентувала тему “Документ як явище повсякденності”. Дякуємо кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки за можливість взяти участь в актуальному та високонауковому заход