ВІДКРИТО ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ


25 листопада 2021 року викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету —д-р пед. наук Юрій Щербяк та д-р філол. наук Ірина Шкіцька взяли активну участь роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: перспективи розвитку», організованої кафедрою освітології та педагогіки Західноукраїнського національного університету.
Професор Ірина Шкіцька на пленарному засіданні репрезентувала доповідь «Рейтинг науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти крізь призму академічної доброчесності». Доповідачка визначила функції рейтингу та принципи, на яких він повинен будуватися: об’єктивність, обов’язковість, регулярність, часова обмеженість (щодо заповнення), прозорість, гнучкість тощо. У доступній формі Ірина Юріївна виокремила види діяльності членів академічної спільноти, під час опису яких найчастіше виникають порушення академічної доброчесності, а також запропонувала істотно розширити перелік активностей науково-педагогічних працівників зво, що повинні відображатися в рейтингу. У кінці доповіді професорка запропонувала способи попередження проявів академічної недоброчесності під час заповнення рейтингових звітів

Тези доповіді доступні на сайті бібліотеки ЗУНУ за посиланням: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43611