Студенти та викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності були учасниками відкритої лекції професорки Ольга Миколаївни Анісімової


27 жовтня 2021 року студенти та викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності соціально-гуманітарного факультету були учасниками відкритої лекції завідувача кафедри інформаційних систем управління ДонНУ імені Василя Стуса, доктора економічних наук, професорки Ольга Миколаївни Анісімової на тему «Стратегічний аналіз диверсифікованих компаній: побудова матричних моделей».

Студенти ознайомилися з інструментами для стратегічного аналізу і планування в маркетингу. Розглянули значення та переваги матриці Бостонської консалтингової групи, як один з найбільш відомих методів класифікації напрямків діяльності компанії (виробництва продуктів, надання послуг тощо) за критерієм потенційної прибутковості. Окремо студентам продемонстровано алгоритм побудови матриці БКГ в програмі Microsoft Excel, аналіз якої допомагає прийняти рішення про розвиток або ліквідацію бізнес-одиниць фірми.Окрему увагу при обговоренні зосереджено на матриці, що розроблена консультаційною групою Маккінсі спільно з корпорацією Дженерал Електрик, і яка отримала назву «екран бізнесу».Ольга Миколаївна поділилася своїм величезним досвідом, дала стимул для навчання та саморозвитку, показала унікальність кожної людини як особистості та фахівця та інформативно відповіла на запитання студентів.Відкрите заняття відбулося на виконання положень угоди про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса та Західноукраїнським національним університетом.