Співпрацюємо з Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікації


23 березня 2023 року доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Ірина Шкіцька в рамках співпраці з Державним закладом післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації» провела онлайнову лекцію-тренінг для держслужбовців на тему «Актуальні питання українського правопису та культури ділового спілкування».
Доповідачка акцентувала увагу учасників тренінгу на змінах у правописі певних груп слів, написанні слів разом, окремо і через дефіс, варіантних формах словоформ і закінчень слів, правописі власних назв, зокрема складних випадках написання імен і прізвищ.
Уживання фемінітивів і слів із літерою ґ у текстах документів викликали особливий інтерес у слухачів курсів. Ірина Шкіцька підняла також питання «смакових» виправлень, синонімії та вживання англіцизмів у текстах ділових паперів, застерегла від плеоназму та ненормативного використання прийменників, займенників і активних дієприкметників в усному та писемному мовленні. Частина матеріалу стосувалася обговорення типових лексичних і синтаксичних помилок, що найчастіше трапляються в текстах документів.
Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ сподівається на подальшу тісну та плідну співпрацю з Тернопільським регіональним центром підвищення кваліфікації.