Проходження переддипломної практики: досвід, враження, звітність


24 березня 2023 року успішно завершилося проходження переддипломної практики з фаху для студентів 4 курсу зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність». Оволодіти сучасними методами, формами управлінської діяльності та викликами цифрового суспільства студенти мали змогу, проходивши практику в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах, відділах зв’язків з громадськістю, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різних форм власності. Зокрема, це: Департаменти, відділи, підрозділи обласних і районних державних (сьогодні — військових) адміністрацій, ОТГ, приватні підприємства, заклади освіти, фінансово-економічні структури, бібліотеки, музеї.
Звітна документація, представлена студентами, а також їхні виступи переконують у тому, що набутий досвід є корисним і має практичну спрямованість. Практика закріпила впевненість у виборі професії та допомогла випускникам розвинути навички самоорганізації, саморозвитку та самовдосконалення, ефективно використовувати свої інтелектуальні, фізичні та емоційні ресурси, сформувати готовність до успішної майбутньої діяльності.