Підтримуємо наукові традиції


2 червня 2023 року викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету проф. Ірина Шкіцька та доц. Наталя Ліщинська взяли участь у VIII Міжнародній науково-практичній науковій конференції «Інформація та соціум», ініціатором проведення якої є кафедра інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).
Незважаючи на складні для України часи, науковці-документознавці з різних куточків України та колеги з дружніх країн долучилися до роботи конференції, взяли активну участь у дискусіях на актуальні теми сьогодення, зокрема, стосовно тенденцій розвитку вищої освіти в Україні і сфери інформаційної, бібліотечної та архівної справи, цифровізації різних видів соціальної діяльності та впровадження штучного інтелекту в них, зміни пріоритетів у навчанні студентів тощо.
Цьогорічні наукові доповіді були присвячені питанням розвитку підприємств, шляхам оптимізації підготовки здобувачів вищої освіти, репрезентації корпоративної культури в бібліотечних установах, окресленню способів удосконалення освітніх професійних програм зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Професор ЗУНУ Ірина Шкіцька на пленарному засіданні виголосила доповідь на тему «РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ У ВИКЛАДАННІ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН», спричинивши жваву дискусію щодо сутності студентоцентрованого підходу, форм навчання студентів у воєнний час, способів визначення оптимального навчального навантаження для здобувачів освіти, проблем активізації до навчання студентської молоді, яка поєднує навчання та роботу.
Приємно, що наукова конференція «Інформація і соціум» зібрала видатних учених у сфері документознавства та інформаційної діяльності. Серед них — проф. Василь Спрінсян, проф. Ольга Анісімова, проф. Галина Лукаш, проф. Олена Шевченко, доц. Олександр Марковець, доц. Людмила Чередник, доц. Ганна Охріменко, доц. Олексій Пігунов та інші.
Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності висловлює глибоку подяку колегам із Донецького національного університету імені Василя Стуса за плідну співпрацю на освітній ниві й організацію таких потрібних і цікавих наукових заходів.