ОБГОВОРЮЄМО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЗВО-ПАРТНЕРІВ


26 січня 2022 року д-р філол. наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ Ірина Шкіцька взяла активну участь у круглому столі «Сучасні тренди в документознавстві», організованому кафедрою інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса.
На заході були репрезентовані освітні програми з підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». До роботи круглого столу долучилися провідні фахівці у сфері документознавства та інформаційної діяльності (Юрій Палеха, Галина Охріменко, В’ячеслав Кудлай, Тетяна Марченко та ін.), випускники університету та студенти, які навчаються на згаданих програмах.
Члени академічної спільноти й запрошені стейкхолдери висловили пропозиції щодо покращення програм із підготовки фахівців у сфері документознавства та інформаційної діяльності шляхом розвитку соціальних навичок здобувачів освіти, запровадження таких освітніх компонент, як «Інформаційна безпека», «Ораторське мистецтво», дисциплін психологічного циклу. Гості наголосили на важливості формування в майбутніх документознавців стресостійкості, організованості, уміння раціонально розподіляти час, гармонійно комунікувати тощо.
До переваг обговорюваних освітніх програм, безумовно, слід віднести акцент на використанні новітніх комп’ютерних технологій в управлінській діяльності, розвиток творчих здібностей і комунікативних навичок студентів, підвищення їх грамотності.
Вивчення основ інформаційного маркетингу, вироблення навичок у сфері фахових наукових досліджень, підготовка здобувачів освіти до започаткування та ведення власного бізнесу в умовах інформаційного суспільства забезпечують унікальність освітніх програм із підготовки спеціалістів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що здійснюють колеги в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Колектив кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ щиро зичить їм натхнення в подальшій роботі на освітній ниві й успішної реалізації усіх творчих задумів!