НАУКОВИЙ ТРАВЕНЬ


НАУКОВИЙ ТРАВЕНЬ

Цього року завдяки змішаній формі проведення наукових заходів і новітнім інформаційним технологіям наші викладачі в один день можуть встигнути багато — не тільки збагатитися чужим досвідом, але й презентувати результати своїх наукових досліджень і поділитися власними ідеями, популяризуючи соціально-гуманітарний факультет Західноукраїнського національного університету.

20 травня 2021 року доктор філологічних наук, професорка кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Ірина Шкіцька взяла активну участь у роботі двох міжнародних наукових конференцій, виступивши із цікавими та змістовними доповідями.

На пленарному засіданні І Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: перспективи розвитку», ініційованої колективом кафедри педагогіки та освітології ЗУНУ, вона репрезентувала тему «Проблема академічної нечесності здобувачів вищої освіти під час комп’ютерного тестування та шляхи її вирішення».

Емоційно та переконливо Ірина Юріївна показала поліфункційність тестування як педагогічного методу, дала рекомендації щодо складання якісних тестових завдань, окреслила типові помилки викладачів, що впливають на мотивацію студентів. Доповідачка показала значущість психологічної підготовки студентів до комп’ютерного тестування, запропонувавши практику проведення тренінгів перед контрольним тестуванням, щоб зменшити кількість випадків академічної нечесності здобувачів освіти під час комп’ютерного тестування.

У другій половині дня професорка мала честь виступити з науковою доповіддю на секції XIX Мiжнародної наукової конференцiї з актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора Анатолiя Тихоновича Гулака), проведеній на базі Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету імені Г. С. Сковороди, висвітливши тему «Омовлення невербального реагування адресата на маніпуляцію позитивом у художньому дискурсі».

Доброзичлива наукова атмосфера, захопливий світ колективного пошуку нових рішень і продукування креативних ідей є невичерпним джерелом натхнення для наших викладачів, що стимулює їх до професійного викладання фахових навчальних дисциплін і подальших плідних наукових розвідок у царинах освітології та лінгвістики.