Міжнаціональні освітні комунікації


У рамках функціонування Академії слов’янської культури на соціально-гуманітарному факультеті ЗУНУ проведена чергова зустріч із провідним закордонним фахівцем Мартіном Тараєм, який виступив перед студентами і науково-педагогічними працівниками з цікавою доповіддю на тему «Медійна освіта: європейський освітній простір та українські реалії».
Прикметно, що Мартін Тарай є випускником кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ за спеціальністю «Психологія» (ОС Магістр). Диплом українського ЗВО та ключові компетентності, набуті у ньому, допомогли Мартіну здобути у себе на батьківщині науковий ступінь (кандидат теологічних наук, PhD) та посісти високу посаду проректора з освітньої роботи Католицького університету в Ружомбероку (Республіка Словаччина).
Рідний факультет нині підтримує активні зв’язки з шанованим випускником, який щороку є не тільки почесним гостем на міжнародних конференціях, що відбуваються в ЗУНУ, а й працює доцентом кафедри психології та соціальної роботи (зовнішнє сумісництво), успішно викладаючи навчальну дисципліну «Психологічна служба в закладах освіти».
Сподіваємося, що такі міжнаціональні освітні комунікації та інноваційний міждисциплінарний підхід сприятимуть налагодженню ефективного обміну кращим досвідом і забезпечать вдалу інтеграцію вітчизняних ЗВО у Європейський освітній простір.