МІЖНАРОДНИЙ ТРАВЕНЬ НА СГФ ЗУНУ!


Міжнародне співробітництво та інтеграція у сфері освіти є важливою нормою співдружності освітян, оскільки реально сприяє підвищенню академічної мобільності викладачів і студентів, їх самостійності, рівня самоорганізації, налагоджує продуктивну атмосферу наукового пошуку, дає нові імпульси для професійної свободи.
Обмін думками, презентація власних наукових досліджень є своєрідним каталізатором процесів модернізації і реформування української системи освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір.
Для якісного забезпечення реалізації освітніх програм адміністрація Західноукраїнського національного університету систематично налагоджує співпрацю із закладами вищої освіти в різних куточках Європи та світу. Оскільки географія наукової співпраці ЗУНУ досить широка, у травні науковці соціально-гуманітарного факультету нашого університету мали робочі зустрічі з адміністрацією та вченими Католицького університету в Ружомберку, теологічного факультету в Кошице, теологічного інституту в Спішській Капітулі – Спішському Подграді, Прешівського університету.
Під час зустрічей уточнено напрями міжнародної співпраці в культурно-освітній сфері, окреслено стратегію розвитку й освітні тренди, що підтримують інновацію і модернізацію факультетів закладів вищої освіти. Обмін досвідом, співпраця над науковими проєктами, програми академічного обміну, а також формування можливостей щодо отримання від ЄС грантових умов для освітнього сектора стали тими маркерами, які визначили результат поїздки декана соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ, доктора історичних наук, професора Оксани Гомотюк, заступника декана, доктора педагогічних наук, професора Юрія Щербяка та доцента кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, кандидата економічних наук Олександри Патряк.
Успішний виступ викладачів соціально-гуманітарного факультету на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія економічної поведінки в контексті культурних змін ХХІ століття» на базі Vysoká škola aplikované psychologie VŠAP (Terezín, Česká republika) (11-12 травня 2023 року) має важливе значення для подальшого розвитку співпраці з провідними світовими ЗВО у сфері впровадження інноваційних технологій у міждисциплінарній підготовці здобувачів вищої освіти та налагодження наукової комунікації.
Метою конференції було об’єднання важливих напрямів, які стосуються сучасного розвитку та тенденцій глобалізованого суспільства. Мультидисциплінарний вимір і міжнародний досвід сприяли участі експертів із шести європейських країн (Чеської Республіки, України, Польщі, Австрії, Німеччини, Словаччини).
Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам за наукову та культурну співпрацю, за чудову атмосферу, людяність та підтримку України.