Лекції для держслужбовців на тему: «Культура мовлення», «Стратегічні комунікації в системі управління», а також тренінг «Ефективна комунікація та взаємодія»


Доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності соціально-гуманітарного факультету Блашків Ольга Володимирівна на основі договору про багаторічну співпрацю із Державним закладом післядипломної освіти “Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації” провела лекції для держслужбовців на тему «Культура мовлення», «Стратегічні комунікації в системі управління», а також тренінг «Ефективна комунікація та взаємодія», які допомогли знівелювати стереотипи щодо побудови комунікацій, продемонструвати ключові техніки та інструменти, що роблять комунікацію ефективною; освоїти окремі навички, що допомагають значно підвищити рівень комунікативної та мовленнєвої грамотності.
Загалом мовилося про комунікативні навички, що становлять особливий поведінковий комплекс, який дозволяє кожному з нас: встановлювати контакти; зацікавлювати співрозмовника; підтримувати спілкування; зберігати стосунки; аргументувати свої думки; відстоювати свої інтереси; вирішувати конфлікти; користуватися невербальними засобами спілкування; захищатись від маніпуляцій; розуміти людей свого оточення, мотиви їхніх дій та реакції.
Говорили й про нову редакцію українського правопису.