Круглий стіл «Документознавець – чи менеджер з інформації?»


У контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції до європейського освітнього простору одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу, компетентнісного.
Здобувачі освіти мають бути ознайомлені з освітньою програмою й розуміти можливості формування власної освітньої траєкторії, а також брати участь в її розвитку та вдосконаленні. Стейкголдери та роботодавці зацікавлені у появі на ринку праці фахівців із сучасним підходом до вирішення робочих питань, які володіють до того ж і м՚якими навичками.
Зважаючи на це, організований круглий стіл «Документознавець – чи менеджер з інформації?» 14 лютого 2023 року кафедрою інформаційних систем управління ДонНУ імені Василя Стуса та кафедрою інформаційної та соціокультурної діяльності СГФ ЗУНУ зібрав стейкголдерів, студентів, викладачів, гарантів обох університетів для обговорення особливостей освітніх програм «Документознавство та інформаційна діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Оскільки за такими освітніми програмами готують фахівців як у ДонНУ імені Василя Стуса, так і у ЗУНУ, керівник спеціальності Ольга Анісімова та гарант д.іст.н., проф. Леся Біловус акцентували увагу на важливості обговорюваних освітніх програм, їх специфіки у межах наших ЗВО, зважаючи також і на регіональний контекст, список нормативних фахових і вибіркових дисциплін, що формують необхідні компетентності.
Стейкголдери, які мають досвід у царині інформаційної діяльності та документознавства, засвідчили актуальність підготовки таких фахівців, їх затребуваності на сучасному ринку праці, вказали на перспективи підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою.
Студенти поділилися своїми враженнями від навчання. Найбільше імпонує здобувачам відповідність форм та методів навчання і викладання, студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи, реалізація міжнародної студентської мобільності, навіть сьогодні. У процесі обговорення особливо жваво розгорнулась дискусія щодо кількості та якості викладання іноземної мови.
Насамкінець обговорили висловлені від учасників круглого столу пропозиції щодо покращення підготовки за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність». Зокрема, студенти висловили побажання мати більше тренінгів з професійних дисциплін, здобувачі ЗУНУ запропонували дисципліну «Діловодство» зробити більш практикоорієнтованою, а здобувачі ДонНУ таке ж прохання мали щодо дисципліни «Архівознавство».
Дякуємо здобувачам вищої освіти: Юлії Погорілій, Олексію Стебелєву, Алісі Мисаці, Ірині Машталяр, Мар’яні Шовдрі, Мар’яні Мариняк, Ірині Бек, Катерині Яхван за активну участь у підготовці заходу, викладачам випускових кафедр спеціальності 029: завідувачу кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ Ірині Недошитко, декану соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ та професору кафедри Оксані Гомотюк, доценту кафедри Олександрі Патряк , заступнику декана факультету інформаційних і прикладних технологій, професору кафедри Лесі Ковальській, професору кафедри Галині Лукаш, старшому викладачеві Олексію Прігунову за активну участь в обговоренні, коментарях та експертних судженнях; випускникам спеціальності Світлані Яковишенко , Вікторії Гой, Елені Артёменковій, Анастасії Плавайко за поради щодо вдосконалення та відгуки про освітню програму; стейкголдерам: заступнику начальника відділення «Укрпошти» №50 м. Вінниця Людмилі Білащук, директору наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса Тетяні Міщан, Голові громадської організації «Українська культурна спадщина», голові ГО «Центр генеалогічних досліджень», директору Центру вивчення сімейної історії «МЕТРИКА» (м. Київ) Олексій Новіков , фінансовому експерту страхових програм Марині Стебелєвій, директору Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Гук Лесі Степанівні, керівнику групи супроводу корпоративних клієнтів компанії «Business Evolution» (Тернопіль) Куцану Володимиру Івановичу за висвітлені компетентності, на які потрібно звернути увагу здобувачам, а також усім присутнім – завдяки вам цей захід перетворився на цікаву та корисну подію!