Ірина Шкіцька на конференції в Інституті української мови НАН України


13 травня 2021 року д-р філол. наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Західноукраїнського національного університету Ірина Шкіцька взяла активну участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Термінологія і сучасність», організованої Інститутом української мови НАН України та Комітетом наукової термінології при Президії НАН України.

Науковці жваво обговорювали актуальні питання стандартизації, кодифікації та прагматики термінів, функціонування запозичених термінем і фемінітивів у галузевих термінних системах, принципи укладання термінологічних словників різних типів на засадах української мови тощо.

Репрезентуючи тему «Tенденції розвитку термінології освітньої сфери в умовах інформаційного суспільства», Ірина Юріївна окреслила чинники, що спричинюють зміни в термінній системі українського освітнього дискурсу, визначила тенденції розвитку термінології сфери вищої освіти у зв’язку з посиленням глобалізаційних процесів і розвитком новітніх інформаційних технологій, виявила тенденцію до збільшення кількості англізмів на позначення понять освітньої діяльності.

Появу нових термінів у сфері вищої освіти доповідачка пов’язує не тільки з інтернаціоналізацією освітнього простору та цифровізацією різних сфер людської діяльності, а також зі збільшенням вимог до процедури акредитування освітніх програм, посиленням значущості практичного складника в освіті, уваги до проблем академічної доброчесності та підвищення якості освітніх послуг.