ЕЛЕМЕНТИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»


Навчаючись у Західноукраїнському національному університеті, на соціально-гуманітарному факультеті, за освітньо-професійною програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» студенти мають можливість підсилити свої знання, набуті під час навчального періоду дуальною освітою. Ця форма поєднує навчання студента в університеті на денній формі із набуттям практичних навичок на підприємстві або організації.
Однією з баз дуальної форми навчання став Відділ інформації та зв’язків з громадськістю ЗУНУ, де студенти ознайомилися з особливостями та перевагами, які пропонує дана професія.
У Відділі студенти під час дуальної освіти освоїли:
 взаємодію зі структурними підрозділами з метою збору інформації для підготовки публікацій;
 ініціативи стосовно вдосконалення існуючих каналів та інструментів комунікацій;
 ведення відповідної документації та підготовка звітності у встановлений термін.
Отже, дуальна освіта — це чудова можливість показати свої уміння та закріпити досягненні знання, здобуті під час навчальних занять!