Дуальна освіта в документаційній службі Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу


Дуальна освіта є важливим етапом навчального процесу, важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців сфери інформаційно-документальних комунікацій суспільства. Вона проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних вмінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для здачі державних кваліфікаційних екзаменів.
Студенти соціально-гуманітарного факультету ОП Документознавство та інформаційна діяльність здобували освіту у документаційній службі Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу.
На базі дуальної освіти студенти ознайомлювались із порядком оброблення та реєстрацією внутрішніх та вихідних документів, з організаційними документами навчального закладу, брали участь в оформлені регламенту, правил, положень, у машинописному виготовленні, оперативному розмноженні та розповсюдженні документів Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу.
Здобувачі ознайомились із забезпеченням схоронності документів, поповнювали базу даних: введення даних, актуалізація, пошук засобів в організації системи електронного документообігу навчального закладу.