Дуальна освіта студентів 4 курсу в Тернопільській обласній ДЮСШ


Дякуємо Тернопільській обласній ДЮСШ із зимових видів спорту та особлива подяка директору Світлані Крикончук за те, що дала можливість пройти дуальну освіту саме в спортивній школі, адже є студенти, які все життя присвятили себе спорту.
Під час проходження дуальної освіти студенти мали змогу застосувати свої теоретичні знання на практиці:
• вивчили оформлення та видачу наказів з основної діяльності та кадрів, рапорти тренерів-викладачів та особові справи працівників;
• навчилися веденню вхідної та вихідної документації, порядку передачі документів в архів;📩
• мали змогу в програмі UA-Бюджет ознайомитись з порядком створення кошторису та плану асигнувань ДЮСШ, прийманням, переведенням та звільненням працівників.
Також дякуємо заступнику директора з навчально-тренувальної роботи Софії Білявській за те, що направляла та корегувала роботу і забезпечувала хороший настрій.
І, звичайно, дякуємо всьому колективу Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту і сподіваємось на співпрацю у майбутньому!