Зустріч студентів ОП «Професійна освіта» і «Документознавство та інформаційна діяльність» із Володимиром Ткачем


10 вересня 2020 р. відбулася зустріч студентів ОП «Професійна освіта» і «Документознавство та інформаційна діяльність» із директором Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Володимиром Ткачем. Студентам було презентовано структуру Центру, основні завдання та пропоновані ним види підвищення кваліфікації, а також викладацький склад. У ході розповіді було окреслено шляхи власного розвитку Центру, з поміж яких важливе значення надається розширенню його участі в реалізації міжнародного співробітництва, міжнародних програм з питань підвищення кваліфікації управлінських кадрів, вивченні та використовуванні досвіду зарубіжних країн у цій сфері, започаткування практики організації закордонних стажувань за кошти, залучені слухачами (особисті, спонсорські тощо). Наприкінці зустрічі Володимир Ткач висловив побажання, що студенти та випускники ОП «Професійна освіта» і «Документознавство та інформаційна діяльність» активно залучатимуться до різних форм співпраці із Центром.