Захист міждисциплінарних курсових робіт студентів групи МСД-41


17 листопада 2020 року через zoom-конференцію відбувся захист міждисциплінарних курсових робіт студентів групи МСД-41 спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Майбутні менеджери культури виступили з доповідями в контексті фахових зацікавлень. Зокрема, говорили про інновації в музейній справі України, PR технології в роботі закладів культури, використання сучасних інформаційних технологій  в соціокультурній діяльності, державне управління у соціокультурній сфері, розвиток художніх галерей в Україні, також аналізували діяльність сучасного музею як складову креативної індустрії, міжкультурну комунікацію,  сучасні технології подорожей тощо.

Комісія у складі завідувача кафедри, доктора історичних наук Лесі Іванівни Біловус, доцента, кандидата історичних наук Надії Іванівни Білик заслухала доповіді студентів. Здобувачі продемонстрували обізнаність у темі дослідження, вміння аргументувати висновки, володіння категоріальним апаратом.