ВІДБУЛАСЬ ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ ІЗ ГРУПОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


16 квітня відбулась онлайн-зустріч студентів 1–4 курсу з групою забезпечення спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Захід модерували викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ЗУНУ: Білик Н. І., кандидат історичних наук, доцент; Стефанишин О. В., кандидат історичних наук, доцент; Щербяк Ю. А., доктор педагогічних наук, професор.

Голова групи забезпечення спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» Олена Василівна Стефанишин розповіла студентам про особливості формування та реалізації освітньо-професійних програм в університеті, що є одним із ключових елементів забезпечення якості вищої освіти. Також відзначила, що ОПП мають формуватися на ґрунті ідеї студентоцентрованого навчання та викладання. Пояснила студентам можливість їх залучення до групи впливу, стейкхолдерів для внесення пропозицій у складанні освітньо-професійної програми даної спеціальності.

Надія Іванівна Білик, гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого рівня вищої освіти (бакалавр), розповіла про роль сайту ЗУНУ в ознайомленні студентів із особливостями навчання в закладі вищої освіти. Зокрема,  в рубриці «Публічна інформація» репрезентовано освітні програми, в т. ч. силабуси та робочі програми дисциплін, які викладаються в університеті. Водночас, було наголошено на можливості вибору окремих курсів у контексті спеціальності. Також у виступі Білик Н. І. йшлося про сайт кафедри ІСД, де представлено різні напрями діяльності викладачів і студентів. Гарант ознайомила присутніх із роботою наукового гуртка «Культурологічні студії» й запросила студентів долучитися до національного конкурсу творчих робіт (есе) «Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді», приуроченого 30 річчю незалежності України.

Юрій Адамович Щербяк, гарант освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого рівня вищої освіти (магістр), обґрунтував необхідність залучення студентів до обговорення проєкту освітніх програм, запропонував провести анкетування студентів з метою покращення теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів для галузі 02 «Культура і мистецтво».

Студенти долучилися до дискусії, зокрема, староста групи МСД-21 Андрій Воркун виступив із ініціативою про зустріч студентів із випускниками спеціальності.

Інформація про подію відображена в протоколі засідання ГЗС (секретар – кандидат історичних наук, доцент Лотоцька О. П.).