Вчимося жити і працювати в нових умовах


Пандемія Covid-19 змінила світ. Через запровадження карантинних заходів звичне університетське життя перемістилося в онлайн. Приймаючи цей виклик, викладачі кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, як і весь Тернопільський національний економічний університет, широко використовують інтерактивні способи навчання та сучасні платформи для дистанційного навчання і спілкування зі своїми студентами.
Навчання зараз проходить із використанням платформ Zoom, Meet, Moodle, сервісу Google Classroom, PadLet.com, електронних поштових серверів та програм-месенджерів для організації групових чатів, оперативного спілкування та виконання завдань. Для перевірки знань студентів використовуються програми «На урок», Google Forms, Kahoot, Mentimeter, Socrative, Edmundo та ін.
У вільному доступі на репозитарії Тернопільського національного економічного університету eTNEUIR є велика кількість оцифрованої навчальної літератури.
Нові реалії життя, на жаль, не дають можливості бачити живі очі наших студентів, але вимагають ще більше творчості, нестандартних підходів до організації навчального процесу з урахуванням специфіки навчальних дисциплін, які викладаємо, створення цікавих завдань, пошуку нових способів взаємодії зі студентською аудиторією, самоорганізації та витримки.
Платформ дистанційного навчання та можливостей багато, а вибір залишається за тими, хто дає знання і навчається…