Шкіцька Ірина Юріївна провела тренінг із ділових комунікацій


22 листопада 2019 року д-р філол. наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського національного економічного університету Шкіцька Ірина Юріївна провела тренінг на тему «Принципи маніпулювання в діловому спілкуванні та шляхи їх нейтралізації» для магістрантів, що навчаються за освітньою програмою «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Для унаочнення та кращого сприйняття інформації Ірина Юріївна підготувала комп’ютерну презентацію, у якій у згорнутому вигляді репрезентувала основні принципи маніпулятивного впливу.

Під час заняття доповідачка використала різні методи активізації уваги студентів, зокрема, удававалась до актуалізації попередньо здобутих знань, задавала відкриті та закриті запитання студентській аудиторії, ілюструвала маніпулятивні принципи прикладами з реального життя, описуючи кумедні ситуації маніпулювання в умовах формальної і неформальної ділової комунікації.

У кінці тренінгу Ірина Юріївна запропонувала студентам пройти підсумкове тестування для визначення рівня засвоєння теми.

Найбільш позитивно студенти сприйняли те, що викладач не обмежився сферою ділових відносин, а й окреслив способи використання маніпулятивних тактик і їх нейтралізації в міжгендерному спілкуванні.