Тренінг з інформаційно-аналітичної діяльності


 

27 листопада 2019 року Шкіцька Ірина Юріївна, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ, провела тренінг з навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність» для студентів третього курсу, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Тренінг був спрямований на вдосконалення комунікативних навичок студентів, формування в них уміння працювати в команді, продукувати ідеї з різних сфер знань і здатності окреслювати перспективи наукового пошуку, виокремлюючи позитивні та негативні аспекти явищ.

Найгострішу студентську дискусію викликали питання впливу телевізійної комерційної реклами на соціум, механізми дієвості телереклами, особливості контенту сучасних рекламних відеороликів на телебаченні з позицій реалізації їх маніпулятивного потенціалу.

Неоднозначно трактованим залишилось питання значення сну в житті сучасної людини. В атмосфері дружнього спілкування та групового наукового пошуку студенти креативно і логічно окреслили низку актуальних напрямів подальшого дослідження цієї теми.