Дуальна освіта у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей


Бібліотека – це місце, де народжується і зберігається духовність, без яких суспільство не може бути демократичним, централізованим, повноцінним. Сучасна бібліотека нині функціонує в умовах змін у сфері освіти, змін у соціальній, економічній площині, будує свою діяльність на інноваційній основі розвитку, що потребує інформації, інтелектуалізації усіх сфер її діяльності.
Задовольнити інформаційні потреби користувачів, зробити доступною для них інформацію – саме в цьому полягає одна з найважливіших функцій Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Ця функція здійснюється бібліотекою шляхом надання бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг. В бібліотеці умови для використання нашими читачами можливостей глобальної та локальної мережі Інтернет, як додаткового інформаційного ресурсу, що відкриває доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел.
Перебуваючи на дуальній освіті у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, студенти спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа соціально-гуманітарного факультету закріпили свої знання, які здобули в процесі навчання в університеті.
Студенти брали участь у технічній обробці документів, ознайомилися з організацією роботи в читальному залі і на абонементі, з основними документами обліку, а також з організацією праці користувачів та бібліотекарів.
Отже, дуальна освіта є корисним джерелом здобуття практичних навичок, здобути які можливо лише під час виконання певних завдань і доручень.