Державна атестація випускників бакалаврських програм "Документознавство та інформаційна діяльність" і "Менеджмент соціокультурної діяльності"


«І кожен фініш — це, по суті, старт»
Великі поети, мабуть, тому і великі, що їх слова актуальні завжди і всюди.
3 червня відбулася державна атестація випускників бакалаврських програм «Документознавство та інформаційна діяльність» і «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Звичайно, екзаменів позаду чимало, однак вперше державний відбувався дистанційно, з реєстрацією у Zoom та проходженням екзаменаційних запитань у системі Moodle.

Радіємо, що і цей формат дав можливість проявити випускникам грунтовні знання із фахових дисциплін та витримку, що обовязково стануть їм у нагоді в майбутньому.