Студенти третього курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в рамках вивчення теми «Організація роботи архівів» з навчальної дисципліни «Архівознавство та інновації архівної справи» відвідали Державний архів Тернопільської області


Студенти третього курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в рамках вивчення теми «Організація роботи архівів» з навчальної дисципліни «Архівознавство та інновації архівної справи» відвідали Державний архів Тернопільської області.

Директор архіву Федір Іванович Полянський, розповів майбутнім фахівцям з архівної справи про організацію роботи архіву, його структуру. Акцентував увагу на основних напрямах діяльності установи, зокрема на комплектуванні, зберіганні та використанні архівних документів. Зазначив, що Державний архів Тернопільської області – головна архівна установа в області, яка зберігає і систематизує документальні джерела та матеріали – складову частину Національного архівного фонду.Федір Іванович ознайомив студентів з експозиціями музею архіву, історією архіву. Наголосив, що у 2019 році державний архів Тернопільської області переїхав у нове приміщення, яке обладнане сучасним стелажами, автоматичною системою пожежогасіння, новою системою вентиляції архівосховищ, що в свою чергу дозволяє забезпечити оптимальні умови для зберігання архівних документів.Студенти ознайомилися з роботою науково-довідкової бібліотеки архіву, правилами роботи в читальному залі, розглянули збірки фотодокументів. Також дізналися проте, що в Державному архіві Тернопільської області зберігаються документи від 1557 року до нинішнього часу.Федір Іванович проаналізував види запитів, що надходять до архіву. Зазначив, що працівники архіву здійснюють важливу довідкову роботу з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян. Під час екскурсії студенти переглянули експозиції документальної виставки пам’яті жертв Голокосту, яка відкрилася 29 вересня у Державному архіві Тернопільської області до 80-х роковин трагедії Бабиного яру.