Лекцію професорки КНУ ім. Т. Шевченка Марини Палієнко слухали студенти соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ


Виходити у відкритий освітній простір, розширювати горизонти власного світобачення, долучатися до інноваційних форматів отримання найновішої інформації від знаних в Україні та за її межами лекторів, практиків, професійних експертів – сьогодні для студентів соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету є однією із багатьох можливостей.

16 вересня 2020 р. для студентів спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційне забезпечення управління та електронне урядування» й «Менеджмент соціокультурної діяльності» інтерактивну онлайн-лекцію на тему: «Архіви в інформаційному суспільстві» провела Марина Геннадіївна Палієнко – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лектор закцентувала увагу на двох ключових аспектах: образу архіву сучасності, його еволюцію, інтерпретацію та зміни самої професії архівіста, вимогах і викликах, що висуває суспільство до неї. Важко було не погодитися із тезою, що архівами наповнене життя кожного із нас, адже архіви багатогранні. На сьогодні звернення до архівної спадщини відбувається значно частіше й охоплює широке коло користувачів із різних сфер діяльності. Архіви розвиваються у бізнес просторі, персоніфікуються у нашому особистому житті.

Говорили й про новий образ архіву – інтернет-архів сучасного суспільства, а саме про те яким чином задокументувати, відібрати, провести експертизу цінності, зберегти ці мегабайти інформації для наступних поколінь. Пані Марина наголосила також і на проблемах архівної діяльності в Україні, а саме потребі додаткового фінансування, професійної підготовки архівістів та оновлення матеріально-технічної бази.

Архів як комунікаційне середовище, як провайдер між минулим, сьогоденням і майбутнім, як місце збереження історичної пам’яті суспільства – і ці означення можна продовжувати і доповнювати.

Наприкінці лекції пані Марина анонсувала можливу участь студентів СГФ ЗУНУ у спільних із КНУ ім. Шевченка проектах, програмах, наукових та освітніх заходах, що сприятиме розвитку професійних та соціальних навичок учасників. Професорсько-викладацький склад кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності теж було запрошено до творчої співпраці на сторінках журналу «Архіви України».

Сподіваємося, що досвід інтерактивних онлайн-лекцій стане корисним доповненням до існуючих форм навчання, розширить кордони співпраці й слугуватиме новою віхою співпраці та дружнього спілкування між закладами вищої освіти.